Polityka prywatności

Informacje ogólne.

 1. Podstawą prawną jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Operatorem Serwisu i jednocześnie Administratorem Danych jest Spółka WINE AVENUE Sp. z o.o. ul. Szara 10 00-420 Warszawa NIP: PL 701-054-62-82, REGON: 363674467 Nr KRS: 0000600883 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego).
 3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem email: info@wineavenue.pl lub/i drogą oficjalną poprzez zapytanie na adres korespondencyjny.

Pozyskiwane dane.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”),
  2. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
 3. Zastrzegamy prawo do przetwarzania Twoich danych w okresie do 5 lat po zakończeniu umowy. Okres ten dotyczy dochodzenia ewentualnych roszczeń i przetwarzania danych w związku z prawem podatkowym.

Przetwarzanie danych – procesorzy.

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są usługodawcom, z których pomocy korzysta WINE AVENUE Sp. z o.o. przy realizacji zamówień. Usługodawcy ci w zależności od treści umowy i okoliczności, podlegają poleceniom WINE AVENUE Sp. z o.o. w sprawie celów i metod przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) lub samodzielnie owe cele i sposoby określają (administratorzy).
 2. Podmioty przetwarzające. WINE AVENUE Sp. z o.o. korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe tylko na jej polecenie. Należą do nich m.in.:
  1. Dostawcy świadczący usługę hostingu: Home.pl: spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431335, REGON 811158242, NIP 8522103252.
  2. Telefony komórkowe oparte o system Android: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.
  3. Telefony komórkowe oparte o system iOS: Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, California, USA, 95014.
  4. Telefony komórkowe oparte o system Microsoft Windows Phone: 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA.
  5. Dostawcy świadczący usługę poczty serwerowej: Home.pl spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431335, REGON 811158242, NIP 8522103252.
  6. Sklep internetowy: wineavenue24.pl: W przypadku składania zamówień na produkty następuje przekierowanie do sklepu w innej domenie: WINE AVENUE24 Sp. z o. o. ul. Szara 10 00-420 Warszawa, NIP: 7010411820, REGON: 147090472.
  7. Dostawcy świadczący usługi kurierskie:
 • UPS Parcel Service, Inc: 55 Glenlake Parkway NE Atlanta , GA 30328 USA.
 1. W celach e-mail marketingu:
 • MailChimp: The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA.
 1. Program do fakturowania dla usług sprzedaży:
 • WF-Mag: KiD ul. Grzybowska 6/10 00-131 Warszawa.

Użytkownik – dane osobowe.

 1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przez Administratora:
  1. Prawo dostępu do swoich Danych Osobowych,
  2. Prawo do sprostowania przetwarzanych danych,
  3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. Prawo do przenoszenia danych,
  6. Prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych,
  7. Prawo do niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 2. Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika. WINE AVENUE Sp. z o.o. rozpatruje przesłany wniosek i przesyła odpowiedź w ciągu 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku.
 3. W ramach praw Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie Danych Osobowych dla celów, które wymagają zgody, z zastrzeżeniem danych wymaganych do realizacji umowy pomiędzy WINE AVENUE Sp. z o.o., a klientem.
 4. WINE AVENUE Sp. z o.o. zastrzega, że ma możliwość udzielenia odpowiedzi na wniosek jak i udzielenia odpowiedzi w terminie późniejszym niż podany wyżej (do dwóch miesięcy) z uwagi na liczbę zapytań lub skomplikowany charakter przesłanego zapytania. Przez skomplikowany charakter rozumiemy konieczność zestawienia Danych z wielu systemów informatycznych, potrzebę konsultacji z więcej niż jedną osobą z działu lub działów w celu uzyskania informacji będących przedmiotem wniosku. Klient zostanie każdorazowo poinformowany o przesunięciu terminu.
 5. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa).

Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach:
  1. Polityka prywatności Facebook: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
 1. Polityka prywatności Instagram: https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/155833707900388
 1. Polityka prywatności Google+: https://policies.google.com/privacy

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z naszej witryny internetowej.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi witrynę internetową.

Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych oraz w ramach realizowanej umowy.

Postanowienia końcowe.

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 2. Data wprowadzenia polityki prywatności: 28.06.2018